Aktuelt fra hovedlaget

INVITASJON TIL STORMØTE OM ENGASJEMENT….VEIEN TIL UTVIKLING

Ogndal skole v/FAU, Vålen bhg og Røysing bhg inviterer i samarbeid med Ogndal IL inn til stormøte:

Mandag 27.mars

Kl 19.00-21.00

Gymsalen Ogndal skole

Agenda for møtet:

  • Info om utvikling av uteområdet ved Ogndal skole og idrettsplassen

 

  • «Det e itjnå som kjæm tå sæ sjøl» –

Inspirasjonsforedrag av Mari Ann Landsem Melhus, idrettsfaglig leder Nord-Trøndelag idrettskrets.

 

  • Kaffe med gruppeoppgaver

 

  • Oppsummering av diskusjon

 

  • Informasjon fra fotballgruppa og friidrettsgruppa om sesongens aktiviteter

 

  • Avslutning og vel hjem

Denne invitasjonen vil gå ut til andre lag og foreninger i bygda, samt alle andre engasjerte bygdefolk. Målet er å øke engasjementet til foreldre og alle andre voksne innenfor skole, barnehage, idrett og andre lag/foreninger, som er nøkkelen til utvikling av bygda og aktive, glade barn. Vi har alle egenskaper som er med på å løfte samhold og glede på alle arena barna våre befinner seg på.

Det er obligatorisk oppmøte for skoleforeldre og barnehageforeldre.

FAU Ogndal skole                  Vålen bhg               Røysing bhg

 

Fra oss, (eleven/barnets navn) _______________,kommer ___stk. Svarfrist 23.mars