Allidrett

Barneidretten er idrettsaktiviteter for barn til og med det året dem fyller 12 år. Ogndal IL sitt hovedmål med et tilbud for barneidretten, er å gi barna kunnskap og erfaring med ulike idretter. Det er mest mulig lagt opp etter alder og ferdighetsnivået til barna. Vårt ønske med dette er å gi spirer og inspirasjon til å satse på idrett, der de kanskje finner en særidrett dem kan satse på. Vi ønsker at barna skal oppleve glede og mestring ved å være fysisk aktiv.

allidrett-2013