Allidrettstreningene er flyttet til torsdager

På grunn av kollisjon med Vålakling, blir allidrettstreningene flyttet fra mandag til torsdag. Samme tidspunkt som tidligere, Kl. 18:00 – 19:00 på Vålen samfunnshus.

Se ellers oppdatert kalender på hjemmesiden for når aktivitetene skjer.

Det er stengt for kommentarer.