ÅRSMØTE FOR 2018

Årsmøte for Ogndal IL avholdes på Gildevangen onsdag 20. mars kl. 19.30.

Til behandling
– lovfestede saker, herunder valg
– innkomne saker.

Frist for innmelding av årsmøtesaker er 6. mars.

Årsmøtedokumenter sendes ut på forespørsel til leder Ernst Bolås (erbola@online.no)

Det er stengt for kommentarer.