Årsmøte i Ogndal idrettslag

Årsmøtet i Ogndal i.l. avholdes mandag 19. mars kl. 19.30 på Vålen samfunnshus.

Vanlige årsmøtesaker. Innmeldte saker må være styret i hende senest 5. mars.

Årsmøtedokumenter sendes ut på forespørsel til Erling Skjei (erlinskj@online.no).

 

Det er stengt for kommentarer.