Årsmøte i Ogndal IL er 19. mars

Årsmøtet avholdes den 19. mars kl 19.00 i Vålen samfunnshus.

Er det saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes de til styret per e-post post@ogndalil.no innen 1. mars.

Friskus’n blir levert i postkassene til husstandene i Ogndal ca 10 dager før årsmøtet.

 

Det er stengt for kommentarer.