ÅRSMØTE FOR 2018

Årsmøte for Ogndal IL avholdes på Gildevangen onsdag 20. mars kl. 19.30. Til behandling – lovfestede saker, herunder valg – innkomne saker. Frist for innmelding av årsmøtesaker er 6. mars. Årsmøtedokumenter sendes ut på forespørsel til leder Ernst Bolås (erbola@online.no)