Organisasjon

Følgende er medlemmer i friidretts-gruppa for Ogndal IL 2015-16

Leder Normann Ryan jr. Tlf 932 02 223. E-post: norm@t-a.no
Kasserer Kjell Eriksen. Tlf 93464772. E-post: kjerik@vegvesen.no,
Styremedlem Stein Morten Jensen. Tlf 938997779. E-post: stejen@online.no
Styremedlem Morten Stokkan. Tlf 99252230. E-post: morten.stokkan@ntebb.no
Styremedlem Heidi Okstad.  E-post: heidiokstad@hotmail.com
Styremedlem Ann Kristin Tengelsen. Tlf 95706246. E-post: post@sporbryter.no
Styremedlem John Skjelvåg. Tlf 46352815. E-post: brasileirojohn@g.mail.com