Trening

TRENING

Vi trener slik fra november 2016, og utover vinteren:

MANDAG
Steinkjerhallen 17.00-18.00, oppvarming ute fra 16.30.

TORSDAG
Ogndal skole – ute 18.00-19.00, inne 19.00-20.00.

LØRDAG
Åpen hall, Steinkjerhallen. Friidrettskretsen har leid Steinkjerhallen hver lørdag 11.00-13.00 (med noen unntak). Her kan man enten bli med på trening i kretsens regi eller med trener(e) fra Ogndal IL – eller bare møte opp og bruke hallen. Vi avtaler fra uke til uke på fellestreningene hvordan vi gjør det lørdagene.

Treningene mandag og torsdag er åpne på alle aldersgrupper.

trening

Fra mandagstreningene i Steinkjerhallen.