Reglement

Materiell:

Spillertrøyer, treningsutstyr, førstehjelpsutstyr og baller er klubbens eiendom.

Overtrekks-klær, klister dekkes av den enkelte.

Navn, reklame og annet trykk på spillertrøyer avtales med styret.

Alle spillere oppfordres til å bruke vår offisielle overtrekks-dress ved håndballkamper.

OIL har en innkjøpsavtale med Malmo Sport. Kun styreleder har anledning til å ta ut materiell på vegne av OIL, håndball.

 

Trener/oppmann oppgaver

Trener har det sportslige ansvaret for sitt lag. Holde evt foreldremøter

Oppmann oppgaver er administrative:

Oppdaterer til enhver tid spiller-listen.

Skrive kamprapport til hver kamp (navn, fødselsdato)

Sjekke spillerlisens og medlemskontigent for å være spillerberettiget. OIL dekker ikke bøter fra NHF.

Holde evt foreldremøter.

Skrive årsberetning (januar)

Alle trenere, oppmenn og styremedlemmer skal ha gyldig Politiattest

 

Dugnader:

Alle dugnader som går igjennom håndballgruppa fordeles jevnt pr familie. Gjelder spillere over 10 år.

Dugnader som arrangeres på lagsnivå går inntektene til dette laget.

 

Reklame

Alt av reklame på spillertrøyer avtales med styret.

 

Cuper

OIL dekker påmelding til seriespill, samt inntil 2 cuper hver sesong.

Transport/Kost/losji dekkes av den enkelte spiller

Rekrutteringslaget deltar fritt på miniarrangement i distriktet.

 

Utgifter i forbindelse med serie-spill

OIL dekker minibuss i forbindelse med serie-spill, reiser over 200 km t/r.

Laget stiller med sjåfør.

Egenandel for spillere er kr. 150,-

Unntak for egenandel: Spiller fra ett annet lag blir hentet inn.

Egenandel foreldre/supportere, ved ledig plass i buss, kr. 150,-

Trenere og oppmenn ingen egenandel.

Håndballgruppa dekker opp til 5000 kroner på overnattingstur etter avtale med styret. Transport inngår i de 5000 kroner. Det blir da opp til hvert enkelt lag hvordan de vil disponere pengene. Det gjøres vurderinger ut i fra aldersbestemte lag.

 

Retningslinjer for bruk av spillere fra andre årsklasser:

Trenere på de ulike lagene har et overordnet ansvar for bruken/lån av spillere fra andre årsklasser. Dette gjelder både på trening og på kamp.

Oppmenn på lagene skal også delta i avgjørelsen av hvilke spillere som kan benyttes av overårige lag.

Når et lag har spillefri helg kan laget eller enkeltspillere også delta på andre lags treninger når det er hensiktsmessig, i samråd med trenere og oppmenn.

I kamper mot «mindre gode» motstandere kan enkeltspillere prioritere kamp på overårige lag.

OIL ønsker at alle spillere får utfordringer på sitt nivå, gjerne ett høyere nivå. Dette for å utvikle spillerne og for at spillerne skal ta med seg ny kunnskap tilbake til sitt lag/sin årsklasse.

 

Tilskudd / Dekning av utgifter

OIL dekker 50% av utgiftene forbindelse med reise/opphold RUM/SUM samlinger regi NHF.

OIL dekker inntil kr. 1000,- pr lag for en avslutningskveld etter endt sesong

 

Treningsavgift

Treningsavgift fordeles på to terminer. Spillere forpliktes til å betale for hver påbegynte sesong. Langtidsskade / -sykdom (ut over 2mnd.) m/ legeerklæring, ettergis med inntil halve avgiften for sesongen.

Avgift pr. 2014/15

Dame/Herre 3000,-

J/G18: 3000,-

J/G16: 2400,-

J/G14: 2000,-

J/G13: 2000,-

J/G12: 1800,-