Bli medlem

Medlemskontingent for 2017

Ifølge vedtak på Idrettstinget 2015 må medlemskontingenten i idrettslag være på minst kr. 100,-. Dette gjelder også for familiekontingenter og andre rabattordninger.
Med dette som bakgrunn er medlemskontingenten i Ogndal idrettslag for 2016 satt til kr. 100,- for alle medlemmer. Dette betyr at ordningen med familiekontingent utgår.

 

Slik blir du medlem:

Send en mail til medlem@ogndalil.no med informasjon om

Navn, adresse, fødselsdato, epostadresse og telefonnummer.

Innmelding kan også foretas på https://minidrett.nif.no/