Styret

Følgende er styret i hovedlaget for Ogndal IL i 2017

 

Tillitsverv Navn Mobil e-post
Leder Ernst Bolås 48237811 post@ogndalil.no
Nestleder Torgunn Sollid 99498088 torgunn.sollid@gmail.com
Kasserer Kristin Stokke Folstad 98884850 stokkekristin@hotmail.com
Medlem Martin Bartnes 45397528 martinbartnes@hotmail.com
Medlem Bertil Aasheim 99578419 bertil1aasheim@gmail.com
Medlem Ann Kristin Eide 97148697 ak.eide@hotmail.no
1. vara Jeanette Pedersen 93023770 jeanette.pedersen@outlook.com
2. vara Siv Wærnes 91531681 siv.waernes@steinkjer.kommune.no

 

I tillegg til disse møter lederne i gruppene på hvert styremøte.