Trimkalenderen

Onsdagstrimmen kl. 18.30

Det blir onsdagstrimturer også i 2016, i godt samarbeid mellom mange lag og organisasjoner i Ogndal. Vi er svært glade for at vi også i år får med oss flere medarrangører og dyktige kjentmenn. Våre gode og engasjerte kjentmenn bidrar stort til at trimturene blir en opplevelse. Vi håper at enda flere finner veien til disse turene i 2016. Dette er fine turer for alle, ikke minst for barnefamilier, besteforeldre med barnebarn mv., ta gjerne med kaffe og ta på godt fottøy. Dette er en fin måte å bli litt bedre kjent med sambygdinger og den flotte bygda vår på. Heng trimkalenderen på oppslagstavla og noter datoene i kalenderen din!

trimkalenderen2016-212x300

Last den ned i PDF-form ved å klikke på bildet over

Kontaktpersoner trimkasser

Kontaktpersoner trimkasser

Trimkassene

Flere og flere bruker trimkassene i Ogndal som turmål. Til sammen var det 9128 noterte navn i 2015, og det er en økning på godt over to tusen fra 2014! Dette er mye når vi tenker på folketallet i Ogndal. I 2014 var det 6963 navn som ble notert, mot 5625 i 2013! Vi er i ferd med å sluttføre et stort skiltprosjekt, så nå skal etter hvert turene være godt skiltet og merket. Ta kontakt dersom du finner feil eller mangler ved trimkassene.

Bortgjømtkassin

Bortgjømtkassin dukker opp 2016 også.. Følg med for ledetråder og rapportèr på Ogndal IL sin facebookside. Det blir ulike premievarianter.

Vandrekasse

Årets Vandrekasse finnes på Lauvåskammen fra 1. juni og ut august!
Koordinater er UTM sone 32: 7098836 634136. Egen premiering for vandrekassen!

Ogndalskartet

Det er fortsatt mange trimkart – Ogndalskart– igjen og til salgs. På kartet er trimkassene vist med nummer, og utgangspunktet for de enkelte trimkassene (parkeringsplassene) er vist med P og trimkassenummer, eksempelvis P1. Kartet fås kjøpt på Malmo sport, Steinkjer bokhandel, på Bunnpris, og hos Lars Tønne og Willy Wikan. Kartet er en flott gave, som gjerne kan gis sammen med en turopplevelse!

Heder – premier – Vandreluren

De som fram til 1. oktober 2016 besøker alle kassene får en påskjønnelse, og er med i trekkingen av Vandreluren. Heder og premier deles ut på Tjuandagsfesten. Til sammen var det 46 personer som besøkte alle kassene i 2015, noe som også er ny bestenotering. Regjerende mester og Vandrelur-vinner fra 2015 er Maren Kjesbu. Personer over 70 år får premiering for 28 trimkasser, over 75 år for 26 trimkasser, over 80 år for 24 trimkasser osv.

Det blir også i 2016 satt ut overraskelsespremier i tilfeldige trimkasser – de heldige finnere bes om å rapportere til Willy Wikan.

Barnetrimkamp

Alle barn under 15 år som har vært på 15 trimkasser eller flere får diplom og premie. Lever inn avkryssingsskjemaet til skolen.
Ogndalstrippelen 2016
Bli med på Ogndalstrippelen!!!! Ogndalsløpet er 2. juni og Ogndalsrittet er 18. august.

Idrettsmerket

Bli med og ta idrettsmerket på onsdager i august kl. 19 på Guldbergaunet. Din årlige helsesjekk, hurtighet, utholdenhet, spenst og kast! Bli med!