Trimkalender 2021 med 100-årstrimmen!

Første trimtur i vår er onsdag 12. mai.

Kommuneoverlegen har godkjent at trimturene kan gjennomføres, under forutsetning av at vi er utendørs, holder 1 meters avstand, fører deltakerliste med telefonnummer og er færre enn 200.

Det vil derfor bli ført lister på trimturene i år. Ansvarlig for listene før sommerferien er:

Onsdag 12. mai: Oftenåsen fra Poppellunden – Torgunn Sollid-Bolås

Onsdag 19. mai: Bransegga – Jorid Kjesbu

Onsdag 26. mai: Mokkamarka – Willy Wikan

Onsdag 2. juni: Brandseggseteren – Willy Wikan

Onsdag 9. juni – Bergan – Jorid Kjesbu

Onsdag 16. juni: Litjklompen – Ti på topp-tur  – Kristin Wåtland Delbekk

Nedlastbar utgave av Trimkalenderen for 2021  finner du her.

Det er stengt for kommentarer.